Camarada Enrique Líster

Foi nos momentos máis críticos, nas situacións máis duras, cando Enrique Líster amosou a súa capacidade para estar á altura. Foi na hora máis escura da humanidade, na que o fascismo manchaba Europa enteira, cando Enrique Líster deu exemplo como loitador inquebrantable na defensa da súa clase: primeiro, na defensa da Segunda República contra o fascismo español, despois, defendendo á Unión Soviética na súa loita contra o nazismo alemán.

Líster non destacou unicamente pola súa firmeza no militar; destacou tamén pola súa solidez militante, sendo exemplo durante toda a súa vida de lealdade á clase obreira e de honestidade consecuente na defensa dos seus principios. Constitúe, por tanto, un elo irrenunciable no proceso de consolidación do comunismo galego tal e como o entendemos hoxe.

Foi tamén Líster, segundo algunhas voces, o creador da primeira versión da estreleira, que serviu de pavillón a aquel Batallón Galego que afirmaba, pioneiro: «A liberación nacional de Galiza está notriunfo das nosas armas». Nós comprometémonos a honrar o seu legado revolucionario facendo ondear esa bandeira, que é a mesma pola que morreu Reboiras, nunha República Galega independente e socialista.