O PCRG

O Partido Comunista pola República Galega é unha organización marxista-leninista de liberación nacional nacida da suma das vontades militantes das diferentes tradicións e xeracións do movemento comunista galego. Unha suma de militancia nova e veterana, de xente que quedara sen partido ou que procede doutras organizacións nas que xa non se sentían representados ou que levaban tempo inactivas, en definitiva, militantes que consideraron necesario dar un paso cara a unidade do comunismo galego.


O PCRG é a nova expresión organizativa do comunismo galego de praxe independentista, corrente esta que ao longo dos anos contou con diferentes concrecións políticoorganizativas. De todas elas o PCRG é continuador.

O PCRG está en continua elaboración e é o primeiro chanzo e a primeira peza para a construción dun Partido unificado de todos e todas as comunistas de Galiza. É tarefa a medio prazo do Partido dotar ao pobo traballador galego dunha ferramenta aglutinadora de toda a clase obreira, na que aínda faltan destacamentos e individuos que sumar para organizarse e loitar dende todos os recunchos da nación pola República Socialista Galega.

O Partido Comunista pola República Galega réxese polos principios políticos do comunismo, o independentismo republicano, a emancipación da muller e o
internacionalismo proletario:

  • O PCRG aposta por un estado social caracterizado pola desaparición das clases e de toda desigualdade, acadado mediante o socialismo, entendido como ditadura do proletariado, sendo este un período transitorio na que os medios de produción pasarán a mans do estado, que é a representación do pobo traballador en Galiza e no mundo.
  • No PCRG temos como obxectivo estratéxico a emancipación total da nación galega respecto do Estado Imperialista Español e a súa estrutura capitalista, permitindo a creación dunha República Socialista Galega.
  • O PCRG loita pola abolición da división sexual do traballo, e de todas as súas violentas consecuencias materiais e simbólicas, como os roles de xénero, a dobre carga de traballo e a cousificación sexual.
  • No PCRG apoiamos a todas as loitas de emancipación obreira e nacional e adoptamos unha posición contraria a todos os aparatos que sirvan para perpetuar o sistema capitalista para así seguir reprimindo a clase traballadora, tales como a OTAN e a UE, que son expresións directas do aparato de control económico, político e militar ao servizo do imperialismo.

Somos un Partido que no inmediato traballa polo avance e unificación do sindicalismo nacional de clase, pola reconstrución dun movemento estudantil popular, democrático, republicano e asembleario, por reforzar teórica e practicamente o movemento de emancipación da muller, por impulsar e reforzar as relacións internacionais, e por fomentar a formación teórica constante da súa militancia mediante lecturas e charlas obrigatorias. Así mesmo, buscaremos contribuír á elevación do nivel de conciencia do conxunto da nosa clase a través de seminarios abertos. Somos un Partido de Novo Tipo en construción no que non sobra ninguén.